Bestyrelsen


 

Formand

Svend Erik Hovmand

Tidl. minister

Balstrupvej 141

4100 Ringsted

Tlf: 57643100

Mail: svenderikhovmand@svenderikhovmand.dk

 

Pia Kjærsgaard
Formand for Folketinget
Jeanne Mathiesen

Kasserer

Forhv. Politiker

Niels Pedersensvej 1 B

2670 Greve

Mobil: 30203450

Mail: Jeannesegen@yahoo.dk

 

Louise Eistrup

Sekretær

Terapeut
Mobil: 28706856

Mail: louise.eistrup@hotmail.com

 

Michael Danielsen

Medlem

Ph.d., civilingeniør

Mobil:23638136

Mail: mail@michaeldanielsen.dk

 

 

Henrik Bach Mortensen

 

Medlem

 

Formand for Tilsynsrådet, Direktør, Ledernes Hovedorganisation

Preben Rudiengaard

Medlem

Forhv. Borgmester

Torvet 8, 1.

6760 Ribe

Hans Thustrup Hansen

Æresmedlem

Stifter af foreningen

Forhv. Borgmester

 

Hans Schierbeck

Medlem

Advokat

Stig Wørmer

Medlem

Lektor, cand. mag., journalist og

historiker med speciale i moderne kinesisk historie
Amagerfælledvej 36, 5.tv
2300 København S
Tlf : 28 89 97 51

Mail: stigw@webspeed.dk

 

 

Leif Guldberg

Revisor

Forretningsfører

Eva Møller

Revisorsuppleant

Forhv. Politiker

Social Connections